24 de novembre de 2016

  Prepari la seva calefacció aquest hivern per...                                                       NOMÉS 85€ +iva ( Exclusiu per a clients de gasoil )           Prepare la calefacción este invierno por...                                                        SOLO 85€ +iva ( Exclusivo para clientes de gasoil )
Gasoil  de calefacciógasoil a domicil

* Aquesta oferta està limitada a un radi de 20 km. des de les nostres instal • lacions a Montmeló i exclusivament per a clients de subministrament de gasoil.

gasoil  de calefacci

8 d’octubre de 2014

Legalització de dipòsits de gasoil. Legislació en instal · lacions petrolíferes

 
En múltiples situacions quotidianes ens trobem amb dubtes respecte a quina és la normativa que regula un àmbit determinat, problema afegit a la complexitat de l'estudi i interpretació de la llei, per al que ineludiblement hem de recórrer a l'assessorament professional. En matèria de legalització de dipòsits de gasoil aquest assessorament ha quedat relegat a molt pocs tècnics especialitzats pel que pot ser intricat localitzar a qui recórrer en cas de necessitar d'aquesta assistència.


GRUP DE SERVEIS I COMBUSTIBLES MONTMELÓ, S.L.
compta amb l'experiència i professionalitat necessàries per oferir les millors solucions per a la seva instal · lació
    
                             Servei d'assessorament gratuït per als nostres
............. clients
                          ●   Adequació a normativa vigent de dipòsits antics  
   
                             Inspeccions, revisions i proves periòdiques obligatòries  
     
                             Altes en registre de noves instal · lacions.   

                             Col · locació de dipòsits
.

8 de setembre de 2014

Dipòsit per repostar


- Per subministrar gasoil a carretons elevadors, vehicles, generadors, etc.

- No és necessària la seva legalització (excepte subministrament de vehicles)

- Compleix la normativa vigent.

- Transport inclòs (zona Barcelona)

- Assessorament d'ubicació del dipòsit i mesures addicionals de seguretat.Aquesta instal · lació compleix els requisits de seguretat que estableix el reglament d'instal · lacions petrolíferes RD 1523/99 d'1 d'octubre i la seva instrucció tècnica complementària MI-IP-03, però per tractar de classe 1.1 no és necessària la seva inscripció al Registre d'Instal · lacions Petrolíferes de la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya (art. 34 del capítol VIII del citat RD). No obstant això es remetrà a la Subdirecció General de Seguretat Industrial el certificat del dipòsit per actualitzar la informació referent a la seva instal · lació.15 de juliol de 2014

Responsabilidad social corporativa/empresarial.

En un proyecto empresarial el capital humano es el eje vertebral fundamental y principal activo para acometer el reto de lograr la excelencia . Hacer posible la conciliación entre el crecimiento de una firma y la promulgación de avances laborales constituye una inequívoca apuesta de progreso y mejora continua.
La implementación de compromisos  en materia social, ética y medioambiental son una consigna adoptada por nuestra empresa GRUP DE SERVEIS I COMBUSTIBLES MONTMELÓ, S.L. para establecer un sistema de gestión integrado cuyos referentes son los preceptos aprobados por la Comisión Europea con el objetivo de  "fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas"  ( R.S.E. )

Últimes legalitzacions