Dipòsit per repostar


- Per subministrar gasoil a carretons elevadors, vehicles, generadors, etc.

- No és necessària la seva legalització (excepte subministrament de vehicles)

- Compleix la normativa vigent.

- Transport inclòs (zona Barcelona)

- Assessorament d'ubicació del dipòsit i mesures addicionals de seguretat.Aquesta instal · lació compleix els requisits de seguretat que estableix el reglament d'instal · lacions petrolíferes RD 1523/99 d'1 d'octubre i la seva instrucció tècnica complementària MI-IP-03, però per tractar de classe 1.1 no és necessària la seva inscripció al Registre d'Instal · lacions Petrolíferes de la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya (art. 34 del capítol VIII del citat RD). No obstant això es remetrà a la Subdirecció General de Seguretat Industrial el certificat del dipòsit per actualitzar la informació referent a la seva instal · lació.