Legalització de dipòsits de gasoil. Legislació en instal · lacions petrolíferes

 
En múltiples situacions quotidianes ens trobem amb dubtes respecte a quina és la normativa que regula un àmbit determinat, problema afegit a la complexitat de l'estudi i interpretació de la llei, per al que ineludiblement hem de recórrer a l'assessorament professional. En matèria de legalització de dipòsits de gasoil aquest assessorament ha quedat relegat a molt pocs tècnics especialitzats pel que pot ser intricat localitzar a qui recórrer en cas de necessitar d'aquesta assistència.GRUP DE SERVEIS I COMBUSTIBLES MONTMELÓ, S.L.
compta amb l'experiència i professionalitat necessàries per oferir les millors solucions per a la seva instal · lació
   Servei d'assessorament gratuït per als nostres clients

●   Adequació a normativa vigent de dipòsits antics  
   
   Inspeccions, revisions i proves periòdiques obligatòries 

   Altes en registre de noves instal · lacions.   

   Col · locació de dipòsits

.


PRECEPTES I NORMES APLICABLES A LES INSTAL · LACIONS PETROLÍFERES I TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS.

R.D. 1523/1999 Modificació del Reglament d'instal · lacions petrolíferes(2085/1994)
I 06/2009 Aprovació model de certificat anual de manteniment

R.D.1027/2007 Reglament d'instal · lacions tèrmiques en els edificis

I 04/2008 Regulació dels requeriments que han de complir les instal · lacions tèrmiques

R02154 Guia tècnica (IDAE) manteniment d'instal · lacions tèrmiques 
   (Web d´interès)

.
.